Hotline: 090.327.5703
Zalo: 090.327.5703
Bác sĩ Vũ Hải hiện là cố vấn chuyên môn cũng như trực tiếp tư vấn, điều trị và phẫu thuật tại bệnh viện ung bướu Hưng Việt. Với sự đầu tư quy mô về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, các trang thiết bị y tế đạt...
Bác sĩ Vũ Hải hiện là cố vấn chuyên môn cũng như trực tiếp tư vấn, điều trị và phẫu thuật tại bệnh viện ung bướu Hưng Việt. Với sự đầu tư quy mô về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, các trang thiết bị y tế đạt...
Bác sĩ Vũ Hải hiện là cố vấn chuyên môn cũng như trực tiếp tư vấn, điều trị và phẫu thuật tại bệnh viện ung bướu Hưng Việt. Với sự đầu tư quy mô về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, các trang thiết bị y tế đạt...
Bác sĩ Vũ Hải hiện là cố vấn chuyên môn cũng như trực tiếp tư vấn, điều trị và phẫu thuật tại bệnh viện ung bướu Hưng Việt. Với sự đầu tư quy mô về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, các trang thiết bị y tế đạt...
Bác sĩ Vũ Hải hiện là cố vấn chuyên môn cũng như trực tiếp tư vấn, điều trị và phẫu thuật tại bệnh viện ung bướu Hưng Việt. Với sự đầu tư quy mô về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, các trang thiết bị y tế đạt...
Bác sĩ Vũ Hải hiện là cố vấn chuyên môn cũng như trực tiếp tư vấn, điều trị và phẫu thuật tại bệnh viện ung bướu Hưng Việt. Với sự đầu tư quy mô về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, các trang thiết bị y tế đạt...
Bác sĩ Vũ Hải hiện là cố vấn chuyên môn cũng như trực tiếp tư vấn, điều trị và phẫu thuật tại bệnh viện ung bướu Hưng Việt. Với sự đầu tư quy mô về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, các trang thiết bị y tế đạt...
GÓI KHÁM TẦM SOÁT UNG THƯ TẠI BỆNH VIỆN K Bệnh viện K khuyến cáo người dân tham gia khám tầm soát phát hiện sớm một số bệnh ung thư phổ biến: ung thư vú, ung thư gan, ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư cổ tử cung...